۱۳۸۹ شهریور ۲۶, جمعه

پیام همبستگی و شادباش به «شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران» سوئد


رفقای شورا، ما چپ‏های شهر کلن درودهای گرم خود را تقدیم شما می‏کنیم. بخاطر اینکه:


*شما نیز در زمانی که بسیاری از جریانهای سیاسی در خارج از ایران سبز یا سبز زده شده بودند و گوی سبقت را در آرام کردن مردم از اصلاح طلبان داخلی‌ ربوده بودند، به کلیت این رژیم نه گفتید و کماکان خواهان سرنگونی تمامیت رژیم سرمایه‏داری جمهوری اسلامی ماندید.
*چون شما نیز با وجود داشتن نظرات گوناگون در دفاع از قطب چپ و صدای چپ در مقابل جبهۀ وسیع سرمایه‏داری پای فشردید و به مبارزۀ هماهنگ نیروها و افراد چپ بهایی شایسته دادید.
*چون شما بطور جانبدارانه بر بدیل سوسیالیستی تأکید کردید و اپوزیسیون طرفدار رژیم را در خارج از کشور خنثی کردید.


ما بر همکاری مشترک گرایش چپ در اروپا و آمریکا، با حفظ انتقاداتی که به نظرات یکدیگر داریم، پای می‏فشاریم و برای فعالیتهای مشترک که با هماهنگی شورایی سامان بگیرد آماده‏ایم.
با آرزوی پیروزی


جمعی از چپ‏های کلن
chapkoeln@googlemail.com
http://chapkoeln.blogspot.com/

۲ نظر:

 1. سپاس و درود فراوان به "جمعی از چپ های کلن"
  امید است روزی چپ ایران به رسالت تاریخی خود عمل کند تا در مقابل سایر اقشار و طبقات اجتماعی در مبارزه طبقاتی صف مستقل خود که همانا صف حمایت از طبقه کارگر و مطالبات طبقاتی آن و سوسیالست است سازمان دهد. و بتواند با دگرگونی دیدگاه ها زیر چتری چون " شورا" مترکز حرف تاریخی خود رادر مقابل سایرین به گوش جامعه برساند و یک بار برای همیشه به پراکندگی خود سامانی مناسب بدهد.
  من به عنوان یکی از فعالین " شورا... ـ استکهلم"
  دست شما را برای همکاری به گرمی می فشارم و امید است در جلسه پالتاکی که شورا در20100925 ساعت 21:00 در همین ضمینه برگزار میکند شما رفقای همراه رادر کنار خود داشته باشیم.
  به امید آینده
  قاسم

  پاسخحذف
 2. اصلاح
  با پزش من ساعت برگزاری جلسه پالتاک شورا را در پیام زیر اشتباه نوشتم ساعت درست آن 19:00 است
  قاسم

  پاسخحذف